Wazony, lampiony i krzyże

Krzyże stojące

Krzyże leżące

Lampiony

Wazony